YouMapp
YouMapp
Privacy Statement
Privacyverklaring YouMapp

Privacyverklaring YouMapp

juli 2022

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens van (potentiƫle) klanten:

  • bedrijfsgegevens;
  • voornaam en achternaam;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;

Wij verzamelen deze gegevens om potentiƫle klanten te kunnen benaderen en bestaande klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben verzameld, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@youmapp.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen zich te identificeren. Wij zullen verzoeken zo snel mogelijk behandelen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij wij hier met u overeenstemming over hebben bereikt of dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@youmapp.com.

Contactgegevens

YouMapp
Sisalbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp
contact@youmapp.com